L’alumne amb sordesa a l’aula ordinària – Gener 2019

Destinataris:

Personal docent d’escoles bressol, educació infantil, primària i secundària que treballen en centers docents amb alumnes sords a l’aula.

Finalitat:

Proporcionar recursos als docents en relació a metodològies, didàctica, materials i intercanviar experiències per afavorir l’adquisició del currículum i la socialització de l’alumne sord.

Objectius:

  • Conèixer les característiques més importants de la sordesa i la seva implicació en els aprenentatges.
  • Familiaritzar-se amb aspectes audiològics i audioprotètics.
  • Identificar les necessitats més significatives de l’alumne sords a l’aula ordinària en funció dels nivells educatius.
  • Conèixer i intercanviar estratègies per facilitar l’accés al currículum.
  • Compartir experiències.

Programa:

  • 21 de gener: El CREDA Jordi Perelló. Aspectes audiològics i audioprotètics. Aspectes psicolingüístics de la sordesa. A càrrec de la sra. Carol Lage, audioprotesista, i la sra. Mireia Rom, psicopedagoga.

Material no disponible

  • 22 de gener: L’alumne amb sordesa de 0-6 anys (EB i EI). A càrrec de les sres. Mercè Calafí i Rosa Vives

Material de la presentació

  • 23 de gener: L’alumne amb sordesa a Cicle Inicial i Cicle Mig. A càrrec de les sres. Esther López i Rosa Ma Torres

Material de la presentació

  • 23 de novembre: L’alumne amb sordesa a CS i ESO. A càrrec de la sra. Nora Busquets i el sr. Jordi Hernández

Material de la presentació      

  • 27 de novembre: L’alumne amb sordesa: adaptacions i experiències. A càrrec de la sra. Mar Pastor i joves amb sordesa

Material de la presentació