Fons Documental

El Fons Documental forma part de la Unitat de Tecnologia, Actualització i Formació del nostre CREDA on podeu trobar diferents tipus de materials i recursos específics que estan a disposició dels/de les logopedes del CREDA Jordi Perelló així com de qualsevol altre professional del món de l’ensenyament.

El Fons funciona amb un servei de préstec de material per un temps determinat, passat el qual s’ha de retornar per tal que pugui ser emprat per altres persones.

Ens agradaria que el Fons fos:

 • Un lloc de consulta i trobada de totes les persones que mantenen alguna relació amb el món de la logopèdia (logopedes, psicòlegs, mestres, audioprotesistes, pares, etc.).
 • Un espai dinàmic i obert a tothom que es vulgui acostar, tant per demanar informació, com per oferir-la. Es pretén que el Fons sigui un lloc que pugui dinamitzar i afavorir l’intercanvi d’informació envers materials didàctics, llibres especialitzats, contes infantils, materials de formació, etc.
 • Un lloc per mirar, remenar i descobrir nous materials, tant d’elaboració pròpia com de comprats al mercat.

Relació de les diferents seccions del Fons:

 • Biblioteca tècnica especialitzada.
 • Recursos i material informàtics i electrònics (programari, maquinari, càmeres, projectors, reproductors mp3…).
 • Biblioteca infantil organitzada per temàtiques.
 • Proves de valoració del llenguatge.
 • Material didàctic/logopèdic classificat per contingut, forma i ús.
 • Material SGAV (Verbo-Tonal).
 • Material de suport curricular.
 • Arxiu històric CRAS-CREDA.
 • Intranet- Node Fons Documental amb documentació digital d’ús restringit als professionals del CREDA.

A través de e-Pergam podeu fer una consulta al catàleg del nostre Fons Documental   →  Consulta ePergam CREDA Jordi Perelló

Un cop accediu a l’espai de consulta, podeu buscar els exemplarts per nom, títol, autor, etc. El cercador us dirà si tenim el recurs que busqueu i si aquest està disponible. Si el voleu reservar, podeu enviar un correu a fonscredajordiperello@gmail.com i demanar el material al responsable del Fons.

Persona responsable del Fons Documental: Fernando Galceran.