Qui som i on som?

Som els Grups de Llenguatge del CREDA Jordi Perelló.
La coordinadora és la Núria Torres, que treballa amb totes les logopedes convidades dels alumnes sords atesos al nostre centre.

Estem a la Seu del CREDA, que està situada al c/ Francesc Izard, 15 de Sabadell.

Objectius i Metodologia

Seguint les bases de l’escola Inclusiva:

L’Escola ha de preparar per a la cooperació i no per a la competició”
“L’Escola s’ha de basar en una política d’igualtat. No s’ha de tractar tothom igual, com si els nens i nenes no fossin diferents, sinó que s’ha de tractar tothom igual de bé, en funció precisament de les seves diferències”
(Pere Pujolàs, 2007)

Ens marquem els següents objectius:

1. D’una banda volem afavorir l’ús del llenguatge a la doble vessant, com a eina psicològica per pensar junts i entendre les experiències viscudes, i com a eina cultural que permet comunicar-nos i donar significat a les nostres experiències de manera col.letiva.

2. Intentar que hi hagi aprenentatge cooperatiu, mitjançant:

– La potenciació de la pertinença al grup. Com més unit el grup molt millor. Va bé que el grup busqui la seva pròpia identitat com a tal, buscant un símbol, un nom.. que els defineixi.

– L’exigència individual i responsabilitat personal. Vetllar perquè hi hagi una relació d’igualtat i ningú no se senti superior als altres. Tots s’han de sentir importants dins del grup.

– La interdependència positiva, el que afecta a un membre del grup importa a la resta.

– La relació d’ajuda entre ells, quan s’ajuda a un company repercuteix favorablement en un mateix i en el grup.

– L’avaluació del grup, que els ajuda a aprendre dels errors i celebrar els éxits. Valorant el funcionament.

3. Ajudar a la identificació entre iguals per la millora de l’autoestima  i per l’acceptació de la sordesa.

Els participants
 • Els alumnes
 • El logopeda convidat
 • Ex-alumne/a gran
 • Pares
 • La logopeda coordinadora
L’estructura de la sessió
 • Ens saludem
 • Anticipem la sessió
 • Fem les activitats
 • Parlem de com ha anat el grup
 • Fem propostes per la propera sessió
 • Ens acomiadem

El CREDA Jordi Perelló al VII Seminari de la LSC

El passat 1 de juny es va celebrar el VII Seminari de la Llengua de Signes Catalana que organitza, amb caràcter bianual, la FESOCA amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquesta VII edició, es van presentar onze comunicacions sobre iniciatives i projectes de foment o de recerca a l’entorn de la LSC. Una d’aquestes comunicacions va ser “Més enllà de la logopèdia: grup de llenguatge i programa social” que van presentar magníficament les nostres companyes del CREDA, Mar Pastor i Marta Vinardell. … Llegeix més»