Equip

 

El CREDA de la Catalunya Central està format per:

L’ audioprotetista, tècnic superior en audiopròtesis, responsable de  la valoració auditiva, el procés de protetització i seguiment  audioprotètic dels alumnes amb sordesa de 0 a 18 anys.

Participa en l’espai d’acollida i acompanyament a les famílies.

Proporciona  informació i assessorament tècnic a les famílies i centres educatius.

Es coordina  amb els serveis mèdics especialitzats de la zona i amb l’hospital de referència amb sordesa (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona).

img_4958 img_4957
img_4963 img_4950

La  psicopedagoga, pedagogaga i especialista en audició i llenguatge, que s’encarrega de l’orientació i avaluació psicolingüística i educativa de l’alumnat amb sordesa o amb trastorn de llenguatge atesos pel CREDA.

Informa i assessora a les famílies dels alumnes amb greus trastorn d’audició, comunicació i/o llenguatge, i també dels infants sords menors de 3 anys.

Col·labora amb els diferents professionals que participen en el procés educatiu de l’infant, així com amb els serveis i especialistes externs al centre educatiu.

 

L’ Equip de logopedes, unitat formada per 28  mestres  amb titulació de logopèdia, distribuïdes en  cinc subseus. 

Donen atenció  als  alumnes amb sordesa i/o trastorns de llenguatge  que requereixen atenció logopèdica en alguna de les seves modalitats, complementària a les mesures del centre, i orienten a les seves famílies.

Coordinen accions conjuntes, orienten i assessoren  als mestres, professors, MALL, MEE i als centres educatius per al desenvolupament de programes d’adequació a les necessitats específiques dels nostres alumnes.

Col·laboren amb els serveis educatius de la zona en l’orientació, l’assessorament  dels alumnes atesos.

img-20161222-wa0001

Reunió de treball de les professionals de la zona de l’Anoia.

img_5022

Reunió de treball de les professionals de les zones del Bages, Berguedà i Solsonès

Reunió de treball de les professionals de la zona d’Osona.