TAC12. mTiny coding Kit

mTiny és un robot educatiu sense pantalla per a infants d’Educació Infantil. El seu llapis és una eina de codificació per exercitar el pensament lògic i les habilitats de resolució de problemes dels nens i nenes. Utilitza targetes de codificació i peces de tipus puzzle amb diferents temàtiques per a guiar-los en l’exploració, la percepció i la creació.

  • Robot mTiny
  • un control/llapis
  • targetes d’instrucció de programació
  • peces per muntar mapes temàtiques
  • targetes de jocs

Video