TAC1. 6 beebot (robòtica) i calendari de RESERVA

Maleta en préstec, contingut:  

  • 6 robots
  • 6 cables USB per recarrega
  • 2 Reixes transparent
  •  49 cartrons de programació
  • Dossier amb experiències diverses

– Per ensenyar control, llenguatge direccional i programació per edats des de 3 a 7 anys.
– Botons clars i brillants
– Memòria per a més de 40 passos
– Es mou amb en passos de 15 cm cada vegada, i gira 90 º