MS7. Expressart II

Organitzador: MACBA.
Nivell: Educació Infantil i Primària.
Temàtica: Educació visual i plàstica.
Objectius: Motivar l’alumnat a reflexionar sobre la intenció dels artistes i, alhora, extrapolar
els conceptes que plantegen per tal d’establir paral·lelismes amb elements del
seu propi entorn.

Descripció: Es presenta en una caixa de fusta amb un format de museu portàtil que
facilitarà als alumnes d’Educació Infantil i Primària prendre consciència de la
seva pròpia capacitat d’expressar-se. El projecte està concebut com a una sèrie
de propostes didàctiques per realitzar a l’aula.