AUD.2 Micròfon sense fils per gravació en video

Auricular  amb micròfon sense fils per realitzar gravacions d’àudio de conferències, actes, presentacions, etc.