Transformem els centres d’educació infantil i primària amb les ARTSTransformació de centre a través de les Arts.
Investigació educativa: recerca qualitativa – estudi de cas


Centre: Escola
Format: Assessorament
Àrea de coneixement: Artístic
En realització Inici:09/12/2016  

Actualment vivim en una època de canvis a molts nivells: socials, culturals i econòmics que demanen una acció educativa que abasti molts paràmetres. En la societat del coneixement hi ha molts temps i espais d’aprenentatge on els coneixements estableixen connexions amb fonts i  referents de diversos àmbits.

L’assessorament a centre vol donar pautes i orientacions a l’hora de crear projectes que responguin a la demanda actual de noves definicions metodològiques dels centres educatius.  El projecte pilot impulsat pel CESIRE en col.laboració amb 5 Serveis Educatius parteix d’un concepte de l’educació artística holístic, obert i compartit  a l’entorn de la innovació i recerca educativa en el camp de les arts.

Escoles que participen en el projecte:

Escola Els Pins. ART i matemàtiques. SE. Horta-Guinardó

Escola Eladi Homs. ART i inclusió. SE. Alt Camp

Escola Provençals. ART i Llengua. Transformació metodològica a través de les Arts. SE. Sant Martí

Escola Ferrer i Guàrdia. ART i Transformació a partir d’un projecte de centre. SE. Vallès Oriental I

Escola Àngel Baixeras. ART i ciència. SE.Ciutat Vella

 

Objectius

OBJECTIUS

1. Col•laborar en la creació i implantació d’un  projecte de centre basant en l’educació artística i  que integri diferents àmbits de coneixement.
2. Promoure un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial
3. Guiar els centres educatius en la gestió i l’organització dels projectes educatius de centre  en el marc de la seva autonomia.
4. Desenvolupar les competències artístiques dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
5. Donar eines per al desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.
6. Crear xarxa de centres pilot en innovació en el camp de les arts.

CONTINGUTS

.Tots aquells continguts relatius a l’àmbit artístic: visual i plàstica, musical i d’expressió corporal
.Tots els continguts que es derivin d’un treball per projectes transdisciplinari.
.Les sessions inclouran un marc teòric i una aplicació de caire pràctic i es demanarà que els participants cooperin en el desenvolupament d’ un projecte de centre amb l’ajut d’un assessor expert/a extern/a.

AVALUACIÓ

. Recollida dels resultats de l’experiència als centres
. Documentació dels processos de treballs: vídeos, fotografies i documentació.
. Valoració dels treballs portats a terme.
. Grau de satisfacció
. Millora de centre a partir de la documentació aportada.
. Qüestionari de satisfacció dels assistents.

Data d'incorporació: 07/09/2021