Referents de centre en matemàtiquesEl mòdul AraMat per a Referents de Centre representa un canvi respecte dels mòduls anteriors. En lloc d’adreçar-se a la formació personal del mestre, te per objectiu donar una visió de l’educació matemàtica a nivell de centre i s’adreça a mestres a qui l’escola demana que assumeixin la funció de referents. El curs s’oferirà a partir del segon trimestre.


Centre: Escola
Format: Formació d'equips de centre
Àrea de coneixement: Matemàtic

El mòdul AraMat Referents de centre en Matemàtiques ofereix eines per coordinar els continguts i la didàctica de les matemàtiques, des d’Educació Infantil fins a finals de Primària. Planteja doncs una visió d’escola i vol ser una ajuda per avançar en un plantejament més competencial de la matemàtica a nivell de centre.

El curs s’oferirà a partir del segon trimestre.

Objectius

Contribuir a coordinar l’educació matemàtica a l’escola i a donar-li coherència.

Avançar cap a un enfocament basat en la competència.

Data d'incorporació: 14/07/2021