Formació “Aprenentatge de llengües amb integració de tècniques del ioga educatiu, per a centres”Aquest curs s’emmarca dins del currículum competencial i inclusiu. Vol proporcionar, a les persones docents del centre, l’adquisició d’habilitats, coneixements i actituds per poder treballar de manera integrada i globalitzada les competències comunicatives, socials i personals, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de llengües (L1 i L2). Es partirà de la detecció de les necessitats del centre. Es plantejaran seqüències didàctiques o tasques a fer a cada cicle, es compartiran les experiències entre cicles i es reflexionarà sobre la pràctica per analitzar resultats i impacte de millora.


Centre: Escola, Institut, i Institut-Escola
Format: Formació d'equips de centre
Àrea de coneixement: Lingüístic
Convocada Inici:25/10/2021   Final:23/05/2022

Aquest curs s’emmarca dins del currículum competencial i inclusiu. Vol proporcionar, a les persones docents del centre, l’adquisició d’habilitats, coneixements i actituds per poder treballar de manera integrada i globalitzada les competències comunicatives, socials i personals, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de llengües (L1 i L2). Es partirà de la detecció de les necessitats del centre. Es plantejaran seqüències didàctiques o tasques a fer a cada cicle, es compartiran les experiències entre cicles i es reflexionarà sobre la pràctica per analitzar resultats i impacte de millora.

Objectius

•Fomentar la visió plurilingüe de l’aprenentatge de llengües.

•Millorar l’aprenentatge de les llengües a partir de l´ús de tècniques del ioga educatiu.

•Reflexionar sobre els processos d’adquisició personals i col·lectius de la llengua.

•Assessorar la implementació de les seqüències didàctiques dissenyades amb la integració d’habilitats lingüístiques amb tècniques del ioga educatiu, als diferents cicles del centre. Compartir discurs i pràctiques d’aula dels diferents nivells i analitzar la pràctica.

Data d'incorporació: 07/07/2021