Laboratoris de ciènciesEls laboratoris de ciències són els espais per excel·lència per a dur a terme les pràctiques experimentals. En centres de nova formació cal dotar aquests espais de material i a vegades es necessiten orientacions al respecte. Altrament, cal conèixer les mesures de seguretat per poder treballar en aquests espais específics.


Centre: Institut
Format: Assessorament Kits i material
Àrea de coneixement: Científic Coneixement del medi

Us oferim diferents enllaços sobre el em dels laboratoris:

  • La normativa sobre el treball als laboratoris i la gestió de recursos es troba en aquesta pàgina del portal de centre. Per accedir-hi cal el nom d’usuari i la contrasenya d’ATRI.
  • Legislació sobre experimentació amb animals.
  • Qüestionari per avaluar la seguretat del vostre laboratori.
  • En aquest treball trobareu algunes estratègies per evitar o minimitzar la generació de residus d’alt cost de tractament.
  • Proposta d’activitat didàctica per als alumnes de 1r d’ESO sobre la seguretat al laboratori.

 

Objectius

  • Oferir assessorament sobre com dotar un laboratori de ciències per a secundària.
  • Proposar activitats d’aula per aprendre a treballar amb el material de laboratori i per conèixer les normes de seguretat.
Data d'incorporació: 14/07/2021