Formació “Conversar per integrar coneixement, aprendre i participar”Formació “Conversar per integrar coneixement, aprendre i participar”


Format: Formació d'equips de centre
Àrea de coneixement: Coneixement del medi Educació emocional Lingüístic

Formació adreçada a docents per estimular la capacitat crítica dels alumnes i promoure la seva implicació en els debats ètics que avui dia es plantegen al voltant de temes d’actualitat científica i les seves implicacions socials. Ensenyar a conversar constructivament i debatre per fer ciutadans conscients, responsables i crítics.

.

 

Data d'incorporació: 09/07/2021