Experiències de contagi pedagògicEspai on trobareu experiències, projectes i activitats, que diversos docents han aplicat, amb èxit, als seus centres fruit d’un treball d’integració entre docents de diferents llengües. Hi trobareu 4 experiències: una de primària i tres de secundària. Aquest espai és obert i esperem anar incorporant noves experiències de contagi per compartir amb vosaltres.


Format: Presentació d'experiències
Àrea de coneixement: Lingüístic

Experiències d’aprenentatge en centre fruit del treball en equip de docents de diferents llengües. L’alumne esdevé el protagonista dels seus aprenentatges i els docents de diferents llengües treballen de manera integrada i planificada per aconseguir un increment de la motivació per a l’aprenentatge del seu alumnat així com una millora dels aprenentatges curriculars que inclou cada proposta.

Materials que hi trobareu: vídeos amb entrevistes als docents, vídeos d’aula i seqüències didàctiques per inspirar-vos o adaptar-les i aplicar-les a l’aula.

Enllaç al recurs

Objectius

  • Fomentar el treball integrat i en equip entre docents de llengües.
  • Compartir projectes i seqüències didàctiques inspiradores.
  • Impulsar i difondre experiències reeixides de diferents centres.
  • Contagiar altres centres per iniciar noves experiències i compartir-les.
Data d'incorporació: 09/07/2021