Experiència formativa- Tallers d’astronomia: desenvolupar competències de l’àmbit STEMRealització d’activitats experimentals i de modelització relacionades amb idees clau d’astronomia i reflexió sobre la seva integració en projectes STEAM al centre.


Centre: Institut
Format: Formació d'equips de centre
Àrea de coneixement: Científic Matemàtic
Convocada Inici:17/11/2021   Final:16/02/2021

Realització d’activitats experimentals i de modelització relacionades amb idees clau d’astronomia i reflexió sobre la seva integració en projectes STEAM al centre.

Objectius

Apoderar el professorat per integrar activitats relacionades amb l’astronomia en programacions d’aula i projectes d’àmbit o de centre, elaborant, incorporant o adaptant les activitats realitzades al taller i dissenyant un projecte comú entre el professorat participant de cada centre, treballant en equip.

Data d'incorporació: 10/09/2021