Experiència formativa- Secrets elementals per promoure la sostenibilitatActivitats del projecte Secrets elementals que inclouen un escape room i diverses activitats d’integració de coneixements per desenvolupar projectes interdisciplinaris entorn a la taula periòdica i els elements. Els materials dels kits Secrets elementals estan en préstec al CESIRE i a alguns CRP’s.


Centre: Institut
Format: Formació d'equips de centre
Àrea de coneixement: Científic Tecnològic Social i cultural Lingüístic Artístic Matemàtic
Convocada Inici:17/11/2021   Final:23/02/2022

Activitats del projecte Secrets elementals que inclouen un escape room i diverses activitats d’integració de coneixements per desenvolupar projectes interdisciplinaris entorn a la taula periòdica i els elements. Els materials dels kits Secrets elementals estan en préstec al CESIRE i a alguns CRP’s.

Objectius

Apoderar els centres per integrar la proposta didàctica de caire interdisciplinar, amb la taula periòdica com a fil conductor, en les programacions i projectes de centre, i promoure l’argumentació i el pensament crític en el plantejament de reptes de sostenibilitat a partir de problemàtiques socials i mediambientals lligades als ODS i als anomenats elements en risc.

Data d'incorporació: 10/09/2021