Deconstruint el MEDIEls materials que us proposem tenen com a objectiu, ajudar al centre a analitzar les maneres de treballar el medi. Aquesta autoformació posa a l’abast dels equips docents eines que ajuden a replantejar la didàctica del Coneixement del Medi. Es presenten recursos que permeten treballar, a l’aula, a partir de problemes socialment rellevants des del punt de vista de les ciències socials, ciències naturals i la resta d’àmbits STEAM.


Centre: Escola
Format: Formació d'equips de centre Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Coneixement del medi

Per anar deconstruint de forma col·lectiva la manera de treballar el medi a l’escola, cal seguir l’ordre proposat en aquesta autoformació. Això permetrà una anàlisi de les idees inicials, ajudarà a incorporar noves mirades, fins a arribar a formulació de propostes millorades o noves.

1a FASE
2a FASE
dfdfd
3a FASE
4a FASE

 

 Avaluació de la formació

Objectius

  • Compartir una mateixa idea sobre les competències de coneixement del medi.
  • Analitzar els continguts i les metodologies que s’utilitzen al centre en l’àmbit de coneixement del medi.
  • Conèixer les idees de diferents experts.
  • Incorporar recursos i materials diversos.
  • Millorar i/o canviar les maneres de pensar, fer, parlar i sentir sobre el medi.
Data d'incorporació: 08/07/2021