Curs “Acompanyament en l’adquisició de la llengua oral a través de la literatura”Formació teòrico-pràctica, dirigida a equips motor de centre (preferiblement caps d’estudis o coodinadores de cicle, a més de mestres d’infantil i cicle inicial de primària), que parteix de la reflexió sobre la importància de la lectura en els infants com a eina per comprendre el món i aprendre, i que vol donar eines als equips docents dels centres partint la reflexió i l’acció.


Centre: Escola, Institut-Escola, i Llar d'infants- Escola bressol
Format: Formació d'equips de centre
Àrea de coneixement: Lingüístic
Convocada Inici:03/11/2021   Final:02/02/2022

Formació teòrico-pràctica, dirigida a equips motor de centre (preferiblement caps d’estudis o coodinadores de cicle, a més de mestres d’infantil i cicle inicial de primària), que parteix de la reflexió sobre la importància de la lectura en els infants com a eina per comprendre el món i aprendre, i que vol donar eines als equips docents dels centres partint la reflexió i l’acció.

Objectius

-Donar a conèixer les diferents tipologies de llibres que poden contribuir a un desenvolupament ric del llenguatge.

-Descobrir les diferents formes de llegir i acompanyar la seva lectura a l’escola.

-Analitzar el paper de l’adult en la descoberta de la literatura i la formació literària de la infància.

-Transferir la metodologia de treball a la resta de centre.

Data d'incorporació: 07/07/2021