Creant coneixement STEAM: Imants, motors i generadorsProposta didàctica STEAM que vol facilitar a l’alumnat de l’ESO la construcció cognitiva de coneixements bàsics de l’electricitat i del magnetisme que permeten entendre el funcionament dels principals ginys de la nostra civilització com són els motors i els generadors.


Nivell: Batxillerat Secundària Obligatòria
Format: Publicació

Proposta didàctica STEAM que vol facilitar a l’alumnat de l’ESO la construcció cognitiva de coneixements bàsics de l’electricitat i del magnetisme que permeten entendre el funcionament dels principals ginys de la nostra civilització com són els motors i els generadors.
La proposta planteja un aprenentatge basat en projectes i en la resolució de problemes tècnics i científics. Integra elements de la cultura maker, la impressió 3D i la placa de control Microbit. També emula, en part, el procés històric de la recerca científica. Es proposen diversos projectes per realitzar en el context de l’aula de tecnologia i del laboratori de ciències.

Tot plegat constitueix un entorn d’aprenentatge competencial amb un ample espectre de coneixements.

Accés al recurs

Objectius

  1. Construir un generador elèctric per comprendre el seu funcionament.
  2. Incorporar el generador elèctric a diferents fonts d’energia: aerogeneradors i turbina hidràulica.
  3. Experimentar la generació elèctrica a partir de diferents fonts d’energia primària.

Recursos relacionats

Proposta didàctica a l’ARC

Data d'incorporació: 18/04/2021