Pronunciació- Guia de correció fonètica de la llengua catalanaModels de pronunciació del català per poder tenir una bona competència a nivell fonètic


Nivell: Primària Adults Secundària Obligatòria
Format: Materials d'autoformació
Àrea de coneixement: Lingüístic

Guia de correcció fonètica – Gabriel Bibiloni

Models de pronunciació útils per a docents i persones dels mitjans de comunicació que faran que el vostre alumnat pugui adquirir una bona competència oral a nivell fonètic. S’organitza en tres apartats:

a) correcció de faltes bàsiques

b) orientacions per a la bona pronunciació

c) models de pronunciació

Enllaç

Data d'incorporació: 25/06/2021