Orientacions pràctiques per a la millora de l’ortografia a l’ESODocument per ajudar els centres a millorar l’ortografia tant en llengua catalana com castellana per millorar la seva competència escrita.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Document
Àrea de coneixement: Lingüístic

Les Orientacions fomenten una metodologia didàctica activa, diversa i amena, que inclou processos, estratègies i recursos fonamentals com la pràctica visual i l’auditiva, la pràctica de lectura i d’escriptura, la conversa metagràfica, les traduccions per a l’aprenentatge, l’ús del diccionari, la presa d’apunts o la bitàcola ortogràfica, entre d’altres.

Enllaç al document

Data d'incorporació: 29/08/2021