Orientacions per a I’ensenyament-aprenentatge de a lectura i I’escripturaDocument adreçat a professorat d’Educació Infantil i Primària que presenta les bases teòriques de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura així com propostes didàctiques


Nivell: Infantil Primària
Format: Document
Àrea de coneixement: Lingüístic

Data d'incorporació: 06/09/2021