MuseusL’educació necessita als museus per un factor tan senzill i essencial com la connexió amb la realitat. Els processos d’aprenentatge de l’educació formal han de desbordar els llibres i les aules, travessar les fronteres del centre escolar i situar-se en altres escenaris, en nous espais propicis per a l’experimentació, la creació, la reflexió i, en definitiva, per a l’aprenentatge de les ciències socials.


Nivell: Internivells
Format: Document
Àrea de coneixement: Social i cultural

Data d'incorporació: 15/06/2021