Llicències AICLEPropostes didàctiques AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts no lingüístics i Llengua Estrangera: CLIL-llengua anglesa i EMILE-llengua francesa), dissenyades per professorat català en llicència d’estudis al Regne Unit o França – Llicències d’estudis C i D.
– Unitats CLIL per a primària i secundària de 15 hores
– Unitats CLIL per a primària i secundària de 30 hores
– Unitats EMILE de 15 hores per a secundàriaData d'incorporació: 15/07/2021