L’humor i els gèneres discursiusEspai web creat per Joan Marc Ramos que mostra un seguit de seqüències didàctiques des d’un enfocament comunicatiu i competencial i, que tene nen comú mostrar el sentit de l’humor català. A través del riure podem ajudar l’alumnat a llegir i escriure millor, així com donar eines per interactuar millor en un món on sovint s’ha perdut el sentit de l’humor.


Àrea de coneixement: Lingüístic

Projecte “Riguem a la catalana”

Projecte col·lectiu de les assignatures “Didàctica de la llengua i la literatura catalanes” i “Didàctica del català com a L2” del Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (especialitat llengua i literatura catalanes) de la Universitat de Barcelona impartit al llarg del curs 2017-2018. El treball es composa d’una presentació i de cinc seqüències didàctiques.

Seqüències didàctiques

 

 

Objectius

  • Treballar la llengua des d’un enfocament competencial i comunicatiu a l’aula a partir de seqüències didàctiques sobre l’humor català.
  • Millorar la lectura i l’escriptura de l’alumnat.
  • Fomentar el sentit de l’humor i l’esperit crític entre l’alumnat com una eina que els servirà per viure en societat.
Data d'incorporació: 27/06/2021