I tu, et protegeixes del sol?Proposta d’activitats que treballen continguts i competències de ciències i que parteix de l’exploració de les idees de l’alumnat sobre la utilització de protectors solars per paliar possibles efectes sobre la salut. Promou la integració de disciplines científiques, la indagació, la modelització i l’argumentació.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Activitats
Àrea de coneixement: Científic

La proposta I tu, et protegeixes del sol? és una proposta que integra activitats per a la construcció i la transferència de coneixements en l’àmbit científic, en concret de la biologia, la física i la química, i que pot ser un punt de partida per construir un projecte d’aprenentatge interciències per a les ciències de 3r ESO.

Proposa el repte de trobar respostes a preguntes rellevants relacionats amb la radiació solar, UV, els protectors i cremes solars i a les repercussions en la pròpia salut i la de la població que se’n deriven.

La proposta ha estat experiementada a l’aula amb alumnes de 3r d’ESO.

Data d'incorporació: 12/09/2021