Com canvia la composició de diòxid de carboni i/o d’oxigen a l’aire?Proposta pedagògica que promou la integració de coneixement de biologia i química entorn als processos de respiració, fotosíntesis i fermentació alcohòlica.


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Activitats
Àrea de coneixement: Científic

Proposta pedagògica que proposa investigar processos biològics, com la respiració animal i vegetal, la fotosíntesi i la fermentació alcohòlica, que canvien la composició de l’aire.

Promou una mirada interciències, la integració de coneixements de biologia i de química, la indagació i la modelització a partir de la investigació de les concentracions de CO2 i d’O2 a l’aire, utilitzant sensors de CO2 i d’O2.

 

 

Objectius

Apoderar l’alumnat en el disseny  experimental, la recollida i l’anàlisi de dades per donar significat a les reaccions químiques i càlculs estequiomètrics en processos biològics rellevants.

 

Data d'incorporació: 12/09/2021