Experiència formativa- Actualització científica i experiències d’aula per a professorat de Física i QuímicaCurs d’actualització científica sobre el temes punters i controvertits per aportar criteri i arguments a l’aula; presentació d’activitats i recursos innovadors.


Nivell: Batxillerat Secundària Obligatòria
Format: Curs
Àrea de coneixement: Científic
Convocada Inici:12/11/2021 Final:15/06/2022

Curs d’actualització científica sobre el temes punters i controvertits per aportar criteri i arguments a l’aula; presentació d’activitats i recursos innovadors.

Objectius

Apoderar el professorat per a incorporar en la seva pràctica docent reflexions i punts de contacte entre el currículum i els avenços punters relacionats amb els àmbits de la Física i la Química, així com adaptar i incorporar experiències innovadores a l’aula i idees i estratègies per tutoritzar treballs de recerca i activitat científica escolar.

Data d'incorporació: 10/09/2021