Espais de ciènciaAquests curs tracta d’acompanyar als docents a fer un anàlisi crític d’algunes organitzacions escolars relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge de les ciències, i al mateix temps oferir recursos per poder-les dur a terme a l’escola o reflexionar sobre allò que en aquests moment estan fent per tal de millorar-ho.


Nivell: Infantil Primària
Format: Curs no presencial
Àrea de coneixement: Científic
Convocada Inici:26/10/2021 Final:23/11/2021

Aquests curs tracta d’acompanyar als docents a fer un anàlisi crític d’algunes organitzacions escolars relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge de les ciències, i al mateix temps oferir recursos per poder-les dur a terme a l’escola o reflexionar sobre allò que en aquests moment estan fent per tal de millorar-ho.

Objectius

  • Conèixer diferents formes d’organització i metodologies que ens permeten fer un treball científic a l’escola, tant per educació infantil com a primària.
  • Compartir aspectes rellevants d’aquests tipus d’organització: Els contextos, les preguntes,  els recursos i els materials, així com l’organització temporal i la gestió del grup.
  • Reflexionar sobre la relació que s’ha d’establir entre aquestes espais i el treball a l’aula
  • Introduir-nos en l’avaluació i seguiment dels aprenentatges dels infants.
Data d'incorporació: 10/09/2021