Documents i materials sobre plurilingüisme


Nivell: Internivells
Format: Document
Àrea de coneixement: Lingüístic

  • Marc per al Plurililngüisme

Hi trobareu les accions que desenvolupa el Departament d’Educació en relació al tractament i ús de les llengües en el sistema educatiu a Catalunya, així com orientacions, informacions, documentació i recursos per ajudar l’alumnat.

Marc

  • El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural

La Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme ha publicat el document “El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural.

Aquesta publicació presenta el marc que defineix i identifica la política lingüística educativa de Catalunya. Amb l’objectiu de contribuir a consolidar un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu català, el document ofereix orientacions metodològiques i organitzatives que facilitin l’assoliment de la competència comunicativa i lingüística de l’alumnat no universitari.

Publicació document (català, castellà, anglès i francès)

  • AEI Learning Project: Shaping the Way We Teach English

Shaping the Way We Teach English is a video-based training product for English language educators. It has 14 modules (topics). The videos showcase classroom scenes from around the world and have an accompanying training manual plus additional readings.

The University of Oregon developed and produced the materials through funding from the U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of English Language Programs ©2007. All materials are free of charge and copyable for non-commercial educational use.

Project

  • Pathaways through assessing, learning and teaching in CEFR

Guia i material de formació per entendre els principis del CEFR (Common European Framework of Reference)

“Pathways” – and kit – aims at supporting ownership and contextualization of the Common European Framework of the Reference for Languages (CEFR). The guide provides a user-friendly tool for accessing the ‘nitty gritty’ of the CEFR. The kit assists teacher educators in devising training paths for understanding the principles of the CEFR and for envisaging links with classroom practice.

Guia i material

  • Using languages to learn and learning to use languages

The future doesn’t just happen, it is shaped and modelled by our actions. Marsh Mars. TIE-CLIL. Booklet about learning languages with the CLIL Approach.

English version/Spanish version | French version)

  • Comission Staff Working Paper

Document de la Comissió europea sobre l’ensenyament de llengües a l’educació infantil.

Document

  • Projecte Catalunya Intercomprensió

Projecte que porta el plurilingüisme a les aules el plurilingüisme d’una forma efectiva i eficaç, posant èmfasi en l’aprendre a aprendre i les estratègies de comprensió lectora. Entre els seus objectius destaquen:  desvetllar interessos plurilingües i trencar barreres davant de l’aprenentatge d’una llengua nova, facilitar i potenciar la intercomprensió lingüística en l’àmbit romànic, mitjançant la transferència interlingüística i intercultural i enfortir la competència metacognitiva, conformada per processos autoavaluatius i autogestors del propi coneixement,

Projecte

Data d'incorporació: 10/07/2021