Construeix un poema lul·lià amb un circumrelator.Data d'incorporació: 07/06/2021