Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua àrab i xinesa.Aquest document d’orientacions de competències bàsiques de l’àmbit lingüístic de l’ESO pretén ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de la matèria de Llengües Estrangeres (àrab i xinès).El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d’adquisició al final de l’etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d’avaluació.

Enllaç al document arab-xines 

 

Data d'incorporació: 14/09/2021