Competècies bàsiques de llengua


Nivell: Primària
Format: Document
Àrea de coneixement: Lingüístic

Documents d’orientacions de competències bàsiques de l’àmbit lingüístic de l’educació primària i de l’ESO per orientar i donar suport als centres a l’hora de desenvolupar el currículum de l’àrea de llengües.

Contenen les dimensions, les competències graduades en tres nivells d’adquisició al final de l’etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d’avaluació.

Data d'incorporació: 29/08/2021