Càpsules ArtístiquesCàpsules Artístiques


Nivell: Internivells
Format: Curs

Càpsules Artístiques formatives o autoformatives.

 

Càpsula 1 – CÒMicAPP+

Aquesta càpsula CÒMicAPP+  mostra un seguit d’aplicacions per les tauletes tàctils d’Android o d’iOS, amb les quals generarem una història en format Còmic que cadascú portarà al seu terreny, adaptant-se a conceptes aleatoris per afavorir la imaginació i gestionar les successives eines digitals que faran augmentar l’autoaprenentatge i les competències artística, digital, lingüística, personal i social. La càpsula es pot realitzar individualment o per grups. 

Data d'incorporació: 27/04/2021