Càpsula 7 – CreativART: Petits MonsCom parlen de nosaltres els objectes i la seva disposició en l’espai? Com representem històries i pensaments amb aquests objectes?


Nivell: Cicle inicial Infantil Primària Adults Internivells
Format: Activitats Curs Materials
Àrea de coneixement: Artístic Educació emocional

Imatge: “In Progress” Lola Quirant. (Imatge cedida per l’autora).

Creadores de la càpsula original: Sílvia Garreta i Arianne Serrat

Creadora de la càpsula virtual: Ivet Remacha 

En aquesta càpsula CreativART, tractarem de formentar la creativitat, presentant diferents materials provinents de la natura, el reciclatge, tèxtils i de fusta per tal de crear escenaris en miniatura, els quals representen els diversos espais que el nostre alumnat habita: físic, emocional o biogràfic. A aprtir de preguntar-nos sobre l’experiència artística, iniciem un procés de reflexió , record i projecció. De la mà dels contes infantils crearem Petits mons.

Objectius

  • Identificar les habilitats creatives dels infants i fomentar la creativitat a partir del desenvolupament d’habilitats com la curiositat.
  • Explorar, comprendre i controlar els sentiments i les emocions a través del joc.
  • Expressar-se a partir de l’activitat espontània de la vida afectiva i relacional mitjançant el llenguatge artístic.
  • Promoure el gust i la valoració del jocs, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i de relació amb si mateixos amb els altres i amb els objectes.
  • Representació, a partir de la creació d’un petit món, del procés seguit en l’experimentació a partir d’objectes i materials.
  • Interpretació dels resultats.
Data d'incorporació: 29/04/2021