Càpsula 6 – Corografies. Representacions territorials imaginadesExpressarem els nostres coneixements i les nostres emocions per representar tots els aspectes que confeccionen la identitat d’un territori.


Nivell: Infantil Primària Secundària Obligatòria Batxillerat Ensenyaments de règim especial Adults
Format: Activitats Curs Materials
Àrea de coneixement: Artístic

Imatge:slon_dot_pics from Pexels

Creadora de la càpsula original i virtual: Montserrat Cortadellas

Aquesta càpsula Corografies. Representacions territorials imaginades partirem d’un ventall d’imatges descriptives del territori realitzades al llarg del temps. Per extreure’n les diferents estratègies de representació i narració, de tots els aspectes que confeccionen la identitat d’un territori. I així aplicar les diferents maneres de fer a les nostres creacions gràfiques, per explicar, expressar… els nostres coneixements, preocupacions, desitjos, critiques….

Objectius

  • Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.
  • Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística i cultural alguns trets socials, culturals, formals, estructurals, ideològics, psicològics i semiòtics.
  • Elaborar produccions artístiques com a resultat de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials i les tècniques i procediments adequats.
Data d'incorporació: 29/04/2021