Càpsula 5 – CREARTures!!En aquesta càpsula plantegem el problema de l’extinció dels animals a través de llenguatges artístics i científics.
Imaginem i creem noves criatures per poder representar la seva no-existència.


Nivell: Batxillerat Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior Infantil Primària Internivells Secundària Obligatòria
Format: Activitats Curs Materials
Àrea de coneixement: Artístic Coneixement del medi Educació emocional

Imatge: “Ibis”. Pexels

Creadors de la càpsula original i virtual: Jesús Pedrós i Ester Forné

CREARTures!! És una càpsula per a prendre consciència del valor de la biodiversitat, no tan sols des d’un punt de vista funcional: la supervivència de cada espècie està relacionada amb la de les demés, sinó també des del punt de vista estètic. Si amb la nostra manera de viure estem propiciant la desaparició de moltes espècies, en aquesta càpsula us proposarem, primer que imagineu i porteu a la llum criatures noves, imaginades per vosaltres, després que representeu la seva no-existència.

Objectius

Àmbit Artístic: Visual i Plàstica

 • Promoure l’expressivitat, la creativitat i la sensibilitat.
 • Realitzar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn.
 • Aprofundir en les tècniques i entendre-les com a mitjà expressiu
 • Descobrir els espais personals com espais de creació.
 • Copsar el paper social, cultural i científic i les manifestacions artístiques. Incidència en la vida quotidiana de les persones.
 • Valorar la biodiversitat com a signe de salut i fortalesa de l’ecosistema, i la seva relació amb la nostra salut.

Àmbit Científic:

 • Desenvolupar sentit crític respecte a les accions humanes sobre el medi ambient.
 • Comprendre les limitacions que imposen els sistemes físics, químics i biològics a les demandes d’energia i recursos naturals.
 • Explicar els impactes ambientals de manera que es mostri coneixement de les entitats científiques i les lleis amb les quals s’interpreten els fenòmens més
 • rellevants (l’energia i la seva conservació, flux energètic en els ecosistemes, els elements i la seva conservació i cicles…)
 • Proposar regles d’ús responsable de materials, recursos naturals i energia.
 • Valorar la dimensió social de la ciència (les diverses demandes que se li fan de manera simultània) i el coneixement de la necessària col·laboració i cooperació
 • de moltes persones per assegurar que els recursos s’aprofiten bé i arriben a tothom.
 • Adoptar actituds que permetin minimitzar els impactes mediambientals que les activitats humanes originen. Valorar la biodiversitat com un patrimoni que cal conservar.
 • Comprendre la relació entre la biodiversistat, la salut de l’ecosistema i la salut de les persones.

Àmbit Personal i Social, dimensió participació

 • Desenvolupar una actitud favorable a l’adopció de comportaments i hàbits respectuosos amb l’entorn l’entorn natural, i facilitadors de la seva recuperació.
Data d'incorporació: 29/04/2021