Càpsula 12 – A(r)tmosferes sensorialsQuè succeeix quan deixem de considerar l’aula com un objecte físic? Quines noves possibilitats ens ofereix aquest canvi de percepció? Quin paper hi té l’estètica? …i les emocions?


Nivell: Batxillerat Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior Infantil Primària Internivells Secundària Obligatòria
Format: Activitats Curs Materials
Àrea de coneixement: Artístic Educació emocional

Fotografia de Sharon McCutcheon (Pexels):

Creador de la càpsula orginal i virtual: Daniel Gutiérrez-Ujaque

A(r)tmòsferes sensorials és una càpsula que ens possibilita reflexionar sobre les nostres percepcions i sentits dins de l’àmbit educatiu. Aquesta finestra sensorial ens convida a connectar amb la vostra creativitat a fi de transformar les aules en espais de reflexió, de creativitat i d’inclusió. Per fer-ho, aquesta proposta busca que connecteu amb les vostres formes de vida i el món sensorial que ho envolta a fi d’explorar altres formes artístiques que transformin l’aula en espais d’interacció oberts a l’alteritat i l’aprenentatge significatiu. Què succeeix quan deixem de considerar l’aula com un objecte físic? Quines noves possibilitats ens ofereix aquest canvi de percepció?

Objectius

  • Explorar i analitzar la percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorno natural, cultural i
  • artístic.
  • Expressar idees, emocions i experiències a través de l’exploració d’atmosferes.
  • Crear missatges socials i culturals per mitjà de diferents llenguatges artístics (visuals, auditius, escultòrics,
  • fotogràfics, etc.)
  • Generar replantejaments conceptuals i artístics dins de l’aula de formació per potenciar el sentiment de
  • pertinença, l’heterogeneïtat, l’alteritat i la inclusió.
Data d'incorporació: 29/04/2021