Sensor de pH

Torna a [Servei de préstec i cambra de cria]

El sensor de pH s’utilitza com un mesurador de pH tradicional, amb els avantatges addicionals de la recopilació de dades automatitzades, el gràfic i l’anàlisi de dades.

Les activitats típiques que es poden dur a terme amb el sensor de pH són:

Valoracions àcid-base
Estudis d’àcids i bases domèstiques
Seguiment del canvi de pH durant les reaccions químiques o en un aquari com a resultat de la fotosíntesi
Investigacions de pluja àcida i amortiment
Anàlisi de la qualitat de l’aigua en rierols i llacs

Nivell educatiu: Batxillerat Secundària Obligatòria
Àrea de coneixement: Científic


Un exemple de proposta didàctica:

En aquesta proposta didàctica s’ utilitzen els sensors de pH per investigar com varia el pH de l’estòmac amb l’addició d’antiàcids.  L’acidesa d’estomac i la neutralització