Cambra de cria

Torna a [Servei de préstec i cambra de cria]

A la cambra de cria del CESIRE podeu demanar tots els éssers vius que apareixen en el web i aiixí poder fer observacions del seu comportament, del cicle vital, del seu creixement, de les millors condicions de vida, etc. També trobareu propostes d’investigacions, mostres de treballs realitzats per altres infants i joves..


Nivell educatiu: Ed. Infantil Ed. Primària Secundària Obligatòria
Àrea de coneixement: Científic Coneixement del medi