Us oferim…

Els Itineraris artístics  són un model de formació que apoderen el professorat i  l’alumnat en fer els recorreguts de formació que més s’adapten a les seves necessitats o a les del centre, partint d’una concepció d’educació artística oberta, transversal i compartida tot creant xarxa, i tenint en compte que en la societat del coneixement hi ha molts temps, espais d’aprenentatge i agents educadors. D’aquesta manera, cadascun dels itineraris resultants serà diferent i més personalitzat als interessos de cadascú en funció de les sessions que hagi escollit.

Amb l’objectiu de personalitzar al màxim els aprenentatges t’oferim escollir entre les següents càpsules formatives que més s’adapten a les teves necessitats o als teus interessos.

En aquest espai trobareu una petita informació de cadascuna de les càpsules i un enllaç al LLIBRE DE CONTINGUTS  de continguts publicat a l’Ateneu. Tanmateix, si us inscriviu al curs Itineraris Artístics Autoplanificats 2 (IAA2) podreu accedir i descarregar-vos-tots els materials: llibre de continguts (versió completa), proposta d’activitat, criteris i rúbrica d’avaluació i materials complementaris.

Les càpsules dels Itineraris Artístics Autoplanificats 2 (IAA2) són:

Amb l’objectiu de personalitzar al màxim els aprenentatges t’oferim escollir entre les següents càpsules formatives que més s’adapten a les teves necessitats o als teus interessos.

En aquest espai trobareu una petita informació de cadascuna de les càpsules i un enllaç al LLIBRE DE CONTINGUTS publicat a l’Ateneu. Tanmateix, si us inscriviu al curs Itineraris Artístics Autoplanificats 3 (IAA3) podreu accedir i descarregar-vos-tots els materials: llibre de continguts (versió completa), proposta d’activitat, criteris i rúbrica d’avaluació i materials complementaris.

Les càpsules dels Itineraris Artístics Autoplanificats 3 (IAA3) són:

Amb l’objectiu de personalitzar al màxim els aprenentatges t’oferim escollir entre les següents càpsules formatives que més s’adapten a les teves necessitats o als teus interessos.

En aquest espai trobareu una petita informació de cadascuna de les càpsules i un enllaç al LLIBRE DE CONTINGUTS publicat a l’Ateneu. Tanmateix, si us inscriviu al curs Itineraris Artístics Autoplanificats 4 (IAA4) podreu accedir i descarregar-vos-tots els materials: llibre de continguts (versió completa), proposta d’activitat, criteris i rúbrica d’avaluació i materials complementaris.

Les càpsules dels Itineraris Artístics Autoplanificats 4 (IAA4) són: