Impulsem una mirada interciències

La resposta a preguntes rellevants, que interpelin l’alumnat i que es vinculin a coneixement científic, demana un enfocament interciència en el qual l’alumnat construeix i utilitza models de cadascuna de les disciplines, així com idees transversals comunes i les competències científiques.

Projectes que recobreixen els continguts i competències currículars de les ciències de secundaria, i que defugen la separació per assignatures de ciències i presenten un enfocament interciències, amb unitats o escenaris d’aprenentage per a la construcció i transferencia de coneixement de les diferents disciplines científiques al llarg dels projecte.

Propostes didàctiques adreçades a alumnat d’un curs de l’ESO, o adaptables a diferents cursos, amb enfocament interciències i per tant inclouen activitats per a construir/transferir coneixements de diverses disciplines científiques.