Construïm amb allò que ens fa moure: l’E-moció

Proposem una nova mirada sobre el concepte d’emoció, entenent l’emoció com “allò que ens fa moure” , tal i com es dedueix de la seva etimologia ( e = enfora, motio = moviment). Al segle XXI, cal repensar què entenem per educació emocional i tenir en compte el que també diu la neurociència  que l’emoció no es pensa sinó que se sent.

Formació adreçada a diferents etapes educatives a partir del moviment i el cos.