Olors, pudors i altres històries

Visita a la depuradora que fa el tractament de les aigües residuals urbanes del municipi d’Esterri d’Àneu. Durant la visita es pretén:

  • Tractar la problemàtica dels contaminants procedents de l’activitat domèstica com són les aigües residuals.
  • Conèixer la gestió de les aigües residuals a Catalunya.
  • Identificar els elements més representatius d’una depuradora.
  • Entendre el funcionament de la depuradora tot seguint el circuit que segueixen les seves aigües.
  • Tractar altres processos com la potabilització de l’aigua de boca.

Observacions: El desplaçament fins a la depuradora es realitzarà a peu.
Material: dossier proporcionat pel CdA, llapis i suport.
Durada: Mig matí o una tarda.
Activitat complementària En el cas de fer l’activitat al matí es pot complementar amb alguna altra activitat que tingui durada de tarda i que tingui a veure amb els interessos curriculars de l’estada.
CURSOS: CS, ESO

fitxa activitat dossier