Usos de la geologia

A partir d’un recorregut pel poble d’Esterri d’Àneu descobrirem la ciència de la geologia i les seves aplicacions pràctiques. L’objectiu d’aquesta activitat és adonar-nos que la geologia està present en la nostra vida quotidiana i que els geòlegs intervenen activament en sectors tant importants com el de la construcció o el de l’energia.

Les activitats que es duen a terme durant el recorregut són:

  • El cicle de les roques
  • Les roques sedimentàries,ígnies i metamòrfiques
  • Sedimentologia i fòssils
  • Ús industrial dels materials
  • La geotèrmia
  • L’energia hidroelèctrica i el cicle de l’aigua
  • Construcció i obres públiques
  • Què és la geologia? Conclusió final

Observacions: Aquesta activitat pot enfocar-se a tractar només el tema de les energies que s’utilitzen al poble d’Esterri d’Àneu, en aquest cas parlaríem de l’energia hidroelèctrica, l’energia solar tèrmica, l’energia geotèrmica, l’energia de la biomassa i la dels combustibles fòssils.
Material necessari: Carpeta, dossier, llapis i goma, claus dicotòmiques, cartells roques i càmera de fotos (alumnes).
Durada: Matí o tarda
Cursos: CS, ESO i BAT

fitxa activitat  dossier

Save