Valoracions

Les vostres opinions i els vostres suggeriments ens poden ser molt útils per a millorar les estades i la coordinació amb la tasca que dueu a terme a les escoles i els instituts. És per això que us demanem una mica de temps i la vostra col·laboració.

Un cop finalitzada l’estada rebreu al vostre email el link amb l’enquesta de valoració de l’estada per emplenar-la. Gràcies per la vostra participació.