Informació

El CdA de la ciutat de Tarragona ofereix la possibilitat de realitzar activitats d’un dia o estades de 2 a 5 dies que inclouen, la realització de les activitats didàctiques i el material necessari. El Complex Educatiu de Tarragona posa a l’abast l’allotjament i la manutenció. Si voleu més informació feu una consulta al CdA.

Les activitats que oferim van des de l’educació infantil, educació primària i educació secundària o per a aquelles que vulguin treballar en projectes compartits amb el CdA, elaborar crèdits de síntesi o treballs de recerca.

Tipologia de les activitats

  • Activitats realitzades a les instal·lacions del CdA
  • Activitats realitzades al monument in situ
  • Activitats que es porten a l’escola
  • Activitats autònomes
  • Activitats de prèstec