La maqueta del Port

Instal·lacions, Mercaderies, Vaixells i Transports al Port de Tarragona

  Font Imatge : Cercador de Google – Tarragonaturisme.cat . Alberich Fotògrafs.
Activitat d’ensenyament-aprenentatge.
Permet ser utilitzada com a eina per a la coavaluació i/o autoavaluació, si s’escau.
Per a l’alumnat de 5è i 6è d’Educació Primària .
Mostra de… Llegeix més»