Taller de binocles

Fitxa didàctica

 • Nivell educatiu: cicle inicial i cicle mitjà de primària.binocles-16
 • Matèries: medi natural, social i cultural, llengua catalana, llengua castellana i educació física.
 • Durada: entre 30 i 45 minuts.
 • Tipus d’activitat: activitat d’exterior.
 • Competències:
  • Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees i opcions.
 • Objectius:
  • Aprendre a utilitzar els binocles de manera correcta.
  • Identificar i conèixer els animals presents a la zona.
  • Treballar en equip.
 • Descripció de l’activitat:
  • Durant l’estada:
   • Els alumnes treballen en dos grups i realitzen un joc d’identificació d’animals utilitzant els binocles.
  • Observacions:
   • Aquesta activitat complementa els diferents itineraris de natura i el taller de rastres i petjades.