Ecologia d’un riu pirinenc

Fitxa didàctica

 • Nivell educatiu: ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Matèries: ciències de la naturalesa, biologia i geologia, ciències de la terra i medi ambient, matemàtiques, tecnologia, llengua catalana, llengua castellana i educació física.
 • Durada: entre 4 i 5  hores.riu-fitxa-web
 • Tipus d’activitat: treball de camp realitzat al riu Rigat (al costat de l’alberg).
 • Competències:
  • Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
  • Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
  • Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de l’activitat humana.
 • Objectius:
  • Estudiar la dinàmica d’un ecosistema fluvial.
  • Treure conclusions a partir d’un problema plantejat, fent una investigació.
  • Analitzar l’estat biològic, químic i físic d’un riu.
  • Reconèixer i identificar els arbres més representatius del bosc de ribera.
  • Identificar i classificar els macroinvertebrats del riu per tal d’obtenir l’índex biològic de qualitat de l’aigua.
 • Descripció de l’activitat:
  • Treball previ a l’institut:
   • A partir d’un power point, i amb el fil conductor d’una merla d’aigua, l’alumnat coneix les característiques d’un riu i les necessitats biològiques, químiques i físiques que necessita la merla d’aigua per viure. Es planteja la pregunta: és adequat el riu Rigat perquè hi visqui la merla d’aigua? Hi ha un quadern de treball previ associat.
  • Activitat durant l’estada:
   • Durant l’activitat els alumnes han de fer d’investigadors per tal de saber si el riu Rigat reuneix les característiques biològiques, químiques i físiques adequades perquè hi visqui la merla d’aigua. Han de prendre diferents mesures físiques(temperatura, amplada, fondària, etc), fer càlculs (velocitat,cabal, etc), fer una anàlisi química(pH, nitrats i oxigen) i capturar i classificar macroinvertebrats per tal de determinar la qualitat de l’aigua. Finalment, s’identifiquen els principals arbres de ribera i la qualitat del bosc de ribera.
  • Treball posterior:
   • Es posen en comú les dades obtingudes i es redacten les conclusions. Es pot fer al CdA en acabar l’activitat, o posteriorment a l’institut.
 • Material que han de dur els alumnes:  roba adequada a l’època de l’any i calçat còmode. Important portar impermeable encara que les previsions meteorològiques no marquin pluja.
 • Observacions: l’alumnat entra al riu amb botes d’aigua de canya alta que proporciona el CdA. Important portar roba de recanvi per si es mullen.
 • Estacionalitat: setembre, octubre, abril, maig i juny (la resta de mesos l’aigua pot estar excessivament freda).